Subscription (Prenumerata)

WARUNKI PRENUMERATY

Roczna prenumerata Polish Polar Research może być rozpoczęta w dowolnym momencie.
Opłata za prenumeratę krajową w roku 2010 wynosi 100 zł. Główny dystrybutor na terenie kraju – Warszawska Drukarnia Naukowa PAN. Prenumeratę można zamówić mailem, faxem lub poprzez złożenie zamówienia w sklepie
internetowym:

00−656 Warszawa
ul. Śniadeckich 8
tel./fax: (48 22) 628 87 77; (48 22) 628 76 14
e−mail: dystrybucja@wdnpan.pl; WDNPAN@wdnpan.pl

Sklep internetowy:
www.wdnpan.pl; www.publikacje−naukowe.pl

ORDERS FROM ABROAD

Annual subscription of Polish Polar Research may be started any time. Single issue price is
USD 10 (or equivalent in any convertible curency).
Orders from abroad should be sent to:

Warszawska Drukarnia Naukowa PAN
ul. Śniadeckich 8
00−656 Warszawa, Poland
phone/fax: (48 22) 628 87 77; (48 22) 628 76 14
e−mail: dystrybucja@wdnpan.pl; WDNPAN@wdnpan.pl

or

Foreign Trade Enterprise Ars Polona
ul. Obrońców 25
03−933 Warszawa, Poland
e−mail:
arspolona@arspolona.com.pl

Click here to download this document in PDF format


Copyright © by the Committee on Polar Research
of the Polish Academy of Sciences Warszawa 2010

Optimized for a screen resolution  800 x 600 pixels
Web Site Design by Jarosław Stolarski 
Last updated  10-04-17